Lees voor
E-CertNL

Voor de export naar derde landen (buiten EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit doet u via e-CertNL.

1 / 1

E-CertNL is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire certificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. Dit systeem werkt het best onder de browsers Firefox of Chrome. Met Internet Explorer ontstaan vaker problemen/storingen.
Naktuinbouw is de helpdesk voor de applicaties ‘bomen/jonge planten’ en ‘zaaizaden’. Op onze website vindt u onder andere handleidingen en een Vraag & Antwoord’ over e-CertNL. Ook geven we diverse tips.

Koppelen met e-CertNL en inlezen gegevens in e-CertNL

Het is mogelijk het eigen ERP-systeem te koppelen aan e-CertNL. Dit kan op diverse niveaus. Informatie hierover is terug te vinden op de site van Floricode.

Ook is het mogelijk om alleen de orderregel-gegevens in e-CertNL in te lezen. Dit kan via het uploaden van een CSV-bestand. Een bestaande aanvraag kan dan gekopieerd worden en de orderregel-gegevens kunnen dan ingelezen worden. Het CSV-bestand bestaat onder andere uit data die uit het bedrijfseigen systeem gehaald worden.

Aanvraag in e-CertNL maken

Lees hier hoe u een aanvraag in e-CertNL maakt. Dit staat per tabblad beschreven en wordt ondersteund door voorbeelden van de schermen met daarin wat u waar moet invullen.