Lees voor
Rasechtheid en raszuiverheid

1 / 1

Naktuinbouw kan onderzoeken uitvoeren aan uw groenterassen. Groentezaadmonsters of groenteplanten kunnen wij onderzoeken op rasechtheid en raszuiverheid. Daarvoor worden zaden of planten van een partij in een proef opgenomen.

Over het onderzoek

U kunt hiervoor zelf zaden of planten aanleveren. De keurmeester van Naktuinbouw kan ook op verzoek een partijbemonstering uitvoeren, zodat u een beoordeling krijgt van de hele partij zaad of planten. Op een tijdstip dat een goede beoordeling mogelijk is, nodigt Naktuinbouw u uit om met medewerkers van Rassenonderzoek de proeven te bezoeken.

Naktuinbouw geeft na het onderzoek een schriftelijke beoordeling af. De kosten van het onderzoek hangen af van het aantal gewenste planten. Een standaard aantal is meestal voldoende zijn om de rasechtheid te bepalen. Voor het bepalen van de raszuiverheid is een dubbel aantal planten nodig. De bemonsteringskosten brengen wij apart in rekening.

Voor ui, kroot/rode biet en wortel is ook een proef onder kunstlicht in de winterperiode mogelijk. Resultaten daarvan kunt u na circa drie maanden na zaai verwachten. Dit onderzoek heeft een speciaal tarief.

Tarief

Graag verwijzen wij u naar de tarieven Rassenonderzoek 2023.

Als u meent dat DNA-onderzoek nodig is om de identiteit van materiaal vast te stellen: ook dat kan Naktuinbouw verzorgen. De combinatie van DNA-onderzoek en onderzoek op de proeftuin is juridisch krachtig. Naktuinbouw Variety Tracer staat klaar om u te helpen.

Minder zaadbehandelingen toegestaan vanwege herziene EU-uitvoeringsverordeningen: let op bij ontsmet zaad!

De afdelingen Keuringen en Rassenonderzoek accepteren geen ingezonden groentezaadmonsters die behandeld zijn met insecticiden of Thiram. Voor bepaalde onderzoeken kunnen pillen of geprimede zaden minder geschikt zijn. Door herziene EU-uitvoeringsverordeningen zijn er minder middelen die geaccepteerd worden. Een actueel overzicht vindt u hier: overzicht zaadontsmettingsmiddelen en zaadbehandelingen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wanneer moet ik zaad of plantmateriaal insturen?

Dat is afhankelijk van het gewas. Wij proberen het materiaal in onze reguliere proeven op te nemen. Als dat niet kan, kunnen wij speciaal een proef doen. Daarvoor maken wij dan mogelijk een offerte.

Hoelang duurt het onderzoek?

De teeltduur is voor elk gewas anders. Wij laten u weten wanneer u de uitkomst kunt verwachten.

Hoe moet ik een monstername aanvragen?

Hierover kunt u contact opnemen met onze afdeling Keuringen. Zij zorgen dat een keurmeester bij u komt bemonsteren.