Lees voor
Extra eisen aan planten vanwege Bemisia

1 / 1

Wilt u Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten verhandelen naar eindgebruikers in Ierland en Zweden? Het materiaal moet dan voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

Ondanks dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU heeft verlaten, zijn extra eisen voor kamer- en potplanten ook voor handel op het VK van toepassing. Voor handel naar beschermde gebieden binnen de EU heeft u een plantenpaspoort PZ Bemisia nodig. Voor handel naar het VK vervangt een fytosanitaire export-certificaat dit.

Om u goed te informeren, werkten wij mogelijke vragen uit in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie? Neem dan contact op met de Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen via (071) 332 61 29 of via e-mail.

Teeltmateriaal naar VK van deze producten

Voor teeltmateriaal van deze producten naar het VK is een driewekelijkse controle in de kas nodig. Deze is vergelijkbaar met de eisen voor het plantenpaspoort PZ Bemisia. De controle of hieraan is voldaan is een onderdeel van de aanvullende exportinspectie. Een exportinspectie moet altijd plaatsvinden. Het plantenpaspoort PZ kan dan als dekking fungeren. Zie ook landeneis sierteelt VK.

Waarom zijn er extra eisen?

Bemisia tabaci komt in Ierland en Zweden niet voor. Dat willen deze landen graag zo houden. De laatste jaren wordt er op planten bestemd voor consumenten steeds vaker Bemisia tabaci aangetroffen. De extra eisen zijn bedoeld om meer zekerheid te krijgen dat Bemisia niet met deze planten meereizen.

Om welke gewassen gaat het?

 • Ajuga
 • Begonia
 • Crossandra
 • Dipladenia
 • Euphorbia pulcherrima (kerstster)
 • Hibiscus
 • Mandevilla
 • Nerium oleander

Het gaat om alle vormen van bovengenoemde gewassen. Dus bijvoorbeeld voor Begonia vallen daar alle varianten onder zoals: bladbegonia, tuinbegonia, knolbegonia, perkplant variant, kamerplant variant, etc. Dat geldt ook voor de andere gewassen. Gaat het om niet uitgelopen knollen, stengelknollen of zaden? Dan zijn de eisen niet van toepassing.
Eigenlijk is Ficus ook genoemd, maar deze wordt door de NVWA uitgezonderd vanwege het geringe risico. Dit is ook gemeld aan de betreffende EU-lidstaten.

Welke eisen zijn van toepassing?

Planten die vervoerd worden naar één van de genoemde landen moeten vrij zijn van Bemisia. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

 1. Het compartiment waarin de planten geteeld worden, is vrij van Bemisia. Dit is niet van toepassing op buitengeteelde gewassen.
 2. De planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij-inspectie.

Compartiment vrij van Bemisia

Hoe werkt compartiment vrij van Bemisia?

 1. U verzoekt Naktuinbouw om deelname aan deze mogelijkheid. Dit doet u via onze Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen.
 2. De keurmeester voert de komende drie weken, wekelijks, een controle bij u uit. Tijdens deze periode voldoen de planten nog niet aan de eis.
 3. Is in deze periode van drie weken geen Bemisia is aangetroffen? Dan mag u voor de planten een Plant Passport-PZ gebruiken. Hoe u dit doet spreken we af in een autorisatieovereenkomst.
 4. Zolang er planten in het compartiment aanwezig zijn, voert de keurmeester om de drie weken een controle bij u uit. Alleen dan kunt u met Plant Passport-PZ blijven leveren.
 5. Is er een vondst van Bemisia? Dan mag u het plantenpaspoort niet meer gebruiken. U neemt maatregelen om de Bemisia te bestrijden. Daarna start het proces weer bij punt 2.
 6. Wilt u eerder stoppen met deelname? Neemt u dan contact op met Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen. De deelname wordt stopgezet. U kunt geen gebruik meer maken van het Plant Passport-PZ. Besluit u vervolgens om weer deel te nemen, dan begint het proces weer bij punt 1.

Waar let de keurmeester op bij de controle compartiment vrij van Bemisia?

De keurmeester controleert visueel of het compartiment vrij is van Bemisia. Belangrijk is dat er in het compartiment geen enkele Bemisia gevonden mag worden. Uiteraard moeten de planten vrij zijn. Maar ook bij een vondst van Bemisia op een vangplaat, onkruid, andere aanwezige planten, etc. voldoen de planten niet aan de eis.

Wat moet ik regelen om controle compartiment vrij aan te kunnen vragen?

Hiervoor moet u geregistreerd zijn bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten.

Partij-inspectie vrij van Bemisia

Wie voert de partij-inspectie uit?
Dit kan door Naktuinbouw of het KCB.

 • Heeft u al toegang tot e-CertNL en voert het KCB de exportinspectie naar landen buiten de EU uit? Neem dan contact op met het KCB.
 • Verzorgt Naktuinbouw de exportinspectie of is dit nieuw voor u en teelt u planten op een perceel of kas? Lees dan verder op deze pagina.

Hoe ziet een partij-inspectie voor Bemisia eruit?

 1. U zorgt dat de planten gereed staan voor vervoer. De planten staan dus in de eindverpakking en in het gewenste fust. Dit is belangrijk omdat er na de inspectie geen handelingen meer aan de planten mogen worden gedaan. Voor teeltmateriaal is GEEN partij-inspectie mogelijk.
 2. U vraagt via e-CertNL een inspectie aan en maakt een pre-exportcertificaat op.
 3. De keurmeester voert de inspectie uit. Hij beoordeelt steekproefgewijs planten op de aanwezigheid van Bemisia. Op aanwijzing van de keurmeester helpt u bij het openen en sluiten van verpakkingen, etc. Dit versnelt de inspectie en verlaagt de kosten.
 4. Vindt de keurmeester Bemisia? Dan is de partij niet geschikt.
 5. Vindt de keurmeester geen Bemisia? Dan voldoet de partij aan de eisen. De keurmeester waarmerkt het pre-exportcertificaat. Dit pre-exportcertificaat moet met de zending mee.

Al het materiaal wat naar een beschermd gebied wordt verzonden moet vrij zijn van Bemisia. Het gaat dus ook om het materiaal wat geen Plant Passport-PZ nodig heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om hieraan te voldoen.

Er kan sprake zijn van een plantenmix. Dan is een gewas wat moet zijn voorzien van een Plant Passport-PZ gecombineerd met gewas waar dit niet hoeft. Als tijdens de partij-inspectie Bemisia wordt aangetroffen in een niet Plant Passport-PZ gewas, vervalt het Plant Passport-PZ. De mix kan dan dus niet met het Plant Passport-PZ worden verzonden.

Plant Passport-PZ

Hoe kan mijn afnemer zien dat mijn planten aan de eisen voldoen?
Planten die aan de eis voldoen zijn herkenbaar aan een Plant Passport-PZ met een specifieke code. Door deze code is voor iedereen duidelijk dat de planten geschikt zijn voor beschermde gebieden met de Bemisia-eis. Er zijn twee codes beschikbaar, namelijk: de EPPO code: 'BEMITA' en de wetenschappelijke naam: 'Bemisia tabaci

Wat is een plantenpaspoort?
Dit is een informatiedrager met als doel traceerbaarheid in de keten. Meer informatie over het plantenpaspoort leest u hier: Vraag en antwoord plantenpaspoort en plantgezondheidsverordening.