Lees voor
Differential sets

1 / 1

Naktuinbouw kan zaden leveren van de volgende differential sets:

Voor sla - Bremia lactucae

Voor spinazie -  Peronospora effusa

Voor kool - Plasmodiophora brassicae

  • 4 differentials
  • 1 eenheid = 200 zaden per differential

Wat is een differential set?

Differential sets zijn sets van plantenrassen of -lijnen met verschillende, goed gekarakteriseerde resistenties tegen plantenziekten. Idealiter zijn alle resistenties die relevant zijn in de markt afzonderlijk vertegenwoordigd in de set. Differential sets leggen de basis voor harmonisatie van resistentieclaims.

Het virulentiepatroon van pathogene isolaten kan worden onderzocht met behulp van een differential set. Onderzoek van virulentiepatronen kan nodig zijn om een resistentietest te valideren, of om te onderzoeken of een onbekend isolaat tot een bekend ras behoort.

Op de website van de International Seed Federation is een uitgebreide lijst te vinden van differential sets die bij resistentieveredeling worden gebruikt. Ook wordt op deze website resistentie-terminologie uitgelegd.

Wat is het belang van differential sets?

Differential sets zijn de sleutel tot vooruitgang in resistentieveredeling ten dienste van de samenleving.

Wie kan differential sets bestellen?

Elke organisatie die betrokken is bij resistentietoetsen of bij het monitoren van nieuwe isolaten kan zaden van differential sets bestellen bij Naktuinbouw.

De differential sets worden vermeerderd door zaadbedrijven in samenwerking met Naktuinbouw en Plantum. Zaden van differential sets worden gratis geleverd. Als tegenprestatie verwachten we toepassing van de resistentieterminologie van ISF bij marktcommunicatie en feedback over monitoring.

Hoewel er praktische beperkingen aan de hoeveelheid zaden zijn, wordt elk verzoek serieus in overweging genomen. Een standaard MUA behoort tot de normale procedure. Voor de invoer van zaden kunnen fytosanitaire beperkingen gelden, afhankelijk van de nationale wetgeving.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen.