Lees voor
Naktuinbouw Select Plant

1 / 1

Als uw teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor bloemisterijgewassen meerdere kwaliteit-plus-systemen die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maken. Naktuinbouw Select Plant is één van die systemen.

Het certificaat Naktuinbouw Select Plant bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor een hele partij, of in andere gevallen voor individuele planten.

Veel gewassen kunnen voor Naktuinbouw Select Plant in aanmerking komen. Momenteel is dit voor de volgende gewassen uitgewerkt

 • Alstroemeria
 • Freesia
 • Asperge
 • Eerstejaars plantuien
 • Hosta
 • Laan & sierbomen

Heeft u belangstelling voor een ander gewas, neem dan contact met ons op.

Alleen wanneer uw bedrijf deelnemer is en voldoet aan alle in het reglement vermelde eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen of weefselkweekactiviteiten verrichten in het kader van Naktuinbouw Select Plant.

Voorwaarden

De eisen en voorwaarden waar deelnemers in Naktuinbouw Select Plant aan moeten voldoen staan in de reglementen. De strenge(re) eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit.

Bloemen

Bouvardia:
Deze teelt is gebaat bij teeltmateriaal van een goede kwaliteit en gezondheid. Het gewas of moerplanten worden gekeurd tijdens de bloei en groei. Jaarlijks worden monsters geplukt en getoetst op komkommermozaïekvirus (CMV). Een gewas of partij moerplanten wordt ingedeeld in klasse E als het aan de eisen voldoet. Het tolerantiepercentage voor virus is 2%.

Alstroemeria:
Deze teelt wordt onder andere getoetst op virussen. Hoogwaardig plantmateriaal kunt u binnen deze teelt op twee niveaus laten certificeren:

 1. Certificering Klasse A
  Tijdens de keuring van het gewas of de partij planten worden bladmonsters geplukt. De monsters worden getoetst op komkommermozaïekvirus (CMV), alstroemeriamozaïekvirus (AlMV), alstroemeriastrepenvirus (AlSV) en alstroemeriacarlavirus (AlCV). Als het gewas of de partij aan de eisen voldoet (het tolerantiepercentage voor virussen is maximaal 10%) wordt het ingedeeld in klasse A.
 2. Certificering Klasse E
  Tijdens de keuring worden bladmonsters geplukt, die worden getoetst op dezelfde virussen als bij Klasse A. Het tolerantiepercentage voor virussen is voor een Klasse E certificering echter maximaal 2%.

Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Alstromeria.

Freesia:
Het zogenaamde Partijrapport is onderdeel van het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant Freesia. Dit biedt inzicht in de virusstatus van het uitgangsmateriaal. Gewassen worden gekeurd tijdens de groei en bloei. Kort voor het rooien vindt een extra keuring plaats. Bladmonsters worden getoetst op freesiamozaïekvirus (FreMV) en freesia ophiovirus(FOV).

Teeltmateriaal kunt u op drie niveaus laten certificeren:

 1. Keuring met Partijrapport
  Na de keuring worden de resultaten van de keuringen en toetsing op een Partijrapport vermeld.
 2. Certificering Klasse A
  Een gewas wordt ingedeeld in klasse A als het aan strengere eisen voldoet. Het tolerantiepercentage voor virussen bij klasse A certificering is maximaal 10%.
 3. Certificering Klasse E
  Een gewas wordt ingedeeld in klasse E als het aan nog strengere eisen voldoet. Het tolerantiepercentage voor virussen bij klasse E certificering is maximaal 2%. Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Freesia.

Rosa (kasrozen):
Bij deze teelt moet stek of enthout zichtbaar vrij zijn van virussymptomen (met name van het necrotische vlekkenvirus van Prunus (PNRSV)), Agrobacterium tumefaciens (wortelknobbelbacterie) en schimmelziekten. Wanneer het materiaal aan de eisen voldoet, krijgt het een certificaat Naktuinbouw Select Plant Rosa.

Groente

Asperge:
Een aspergeteelt start met een investering voor vele jaren. Voor een optimaal rendement is het van belang om te starten met kwalitatief hoogstaand plantmateriaal. Aspergeplanten die volgens het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant zijn gecertificeerd waarborgen een goede start
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Asperge.

Eerstejaars Plantuien:
Plantuien die volgens het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant zijn gecertificeerd waarborgen een goede start.

Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Plantuien.

Bomen

Hosta:
Select Plant Hosta Partijverklaringen worden op verzoek door ons verstrekt in het kader van het Pre-Shipment Inspectie (PSI)-programma van Anthos voor export naar de USA en Canada. De voorwaarden om deel te mogen nemen zijn beschreven in het Certificeringsreglement Select Plant Hosta. Alleen partijen die zichtbaar vrij zijn van virussymptomen en nagenoeg vrij zijn van wortelonkruiden komen in aanmerking voor partijkeuring. Tijdens de keuring worden monsters geplukt en Select Plant-getoetst op Hosta Virus X (HVX). Partijen die aan de eisen voldoen komen in aanmerking voor een Partijverklaring Hosta.
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsvoorschriften Select Plant Hosta.

Laan- & Sierbomen:
Deze teelt is gebaat bij teeltmateriaal van een goede kwaliteit en gezondheid. Deelnemers kunnen de flyer gebruiken om hun klanten te informeren over Select Plant Laan- & Sierbomen.
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Laan- en Sierbomen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar kan ik mij aanmelden voor nieuwsbrieven?

U kunt zich voor onze nieuwsbrieven aanmelden op onze website: www.naktuinbouw.nl/nieuwsbrief