Lees voor

Over Naktuinbouw

Naktuinbouw beoordeelt de identiteit, kwaliteit en gezondheid van teeltmateriaal. Dit doen wij met onderzoek, keuringen en toetsen.

Nederlandse tuinbouw staat wereldwijd aan de top. Binnen- en buitenland roemt ons land om de kwaliteit van het zaad- en plantmateriaal. Tuinbouwondernemers zorgen voor nieuwe rassen en voor betrouwbaar en gezond teeltmateriaal zoals zaden, stekken en jonge planten. Wij onderzoeken rassen, keuren en inspecteren zaad- en plantmateriaal en toetsen op ziekten en plagen. Hierdoor kunnen de tuinbouwondernemers hun plantmateriaal over de hele wereld verhandelen. Samen met bedrijven, organisaties en overheden - nationaal en internationaal - delen wij kennis om te leren en innoveren. Goed, gezond en betrouwbaar teeltmateriaal van hoge kwaliteit en geschikte rassen voor tuinbouwondernemers waar ook ter wereld. Daar gaan wij voor!

Bekijk onze Naktuinbouw-film

Waar willen we naar toe groeien? Dat zie je onze Animatiefilm Next Level

Identiteit

Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland door de overheid aangewezen om rassen van groente, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht. Voor Nederlands kwekersrecht/toelating vindt de aanvraag plaats via de Raad voor plantenrassen. Voor Europees kwekersrecht is dat via het Community Plant Variety Office (CPVO).

Rassenonderzoek

Kwaliteit & gezondheid

Elk bedrijf dat teeltmateriaal in Nederland wil verkopen, is bij wet verplicht zich voor registratie aan te melden bij een keuringsdienst. Bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven zijn veredelaarsvermeerderaars en plantenkwekers.

Er zijn vier plantaardige keuringsdiensten in Nederland.
Drie daarvan zijn er voor teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed). Dit zijn:

  • Naktuinbouw voor teeltmateriaal van bloemen, groenten en bomen
  • BKD voor bloembollen en
  • NAK voor landbouwgewassen zoals, aardappel, granen en grassen.

Eén keuringsdienst is er voor zogenoemde eindproducten zoals groenten en fruit: het Kwaliteitscontrolebureau (KCB).

De NVWA ziet toe op gezondheid en kwaliteit van al het voedsel en waren in Nederland. De NVWA zorgt voor de controle op de uitvoer en het naleven van protocollen (regels) en toetsen bij de keuringsdiensten. Dit doet zij vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Om teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen te kunnen verhandelen, moet het voldoen aan voorschriften van de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen staan in de Nederlandse wetgeving in de Zaaizaad- en plantgoedwet. Naktuinbouw zorgt voor de controle op de uitvoer en het naleven van deze wet. We werken onpartijdig en onafhankelijk.

Keuringen Import/Export

Toetsen geven inzicht in de kwaliteit van teeltmateriaal. Bijvoorbeeld op aanwezigheid van schadelijke virussen, schimmels, bacteriën, nematoden of andere organismen. Met een brede kennis en high-tech apparatuur bieden we de zekerheid van goed getoetst teeltmateriaal en resistenties.

Laboratoriumtoetsen

Vrijwillige kwaliteitskeuringen vullen de wettelijke keuringen aan. Of gaan qua normen verder dan de wettelijke richtlijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheidskwaliteitsbepalingen van teeltmateriaal en onderzoek naar rasidentiteit en raszuiverheid. De deelnemers aan de systemen voor vrijwillige kwaliteitskeuringen zijn meestal producenten van teeltmateriaal. Naktuinbouw richt zich daarnaast op kwaliteitsbevordering. Dit werk doen wij voor bedrijven uit de hele tuinbouwketen, ook buiten Nederland.

Erkenningen

Kennis & Educatie

Naktuinbouw als kenniscentrum

Naktuinbouw doet meer dan keuren en inspecteren, laboratoriumonderzoek en rassenonderzoek. Naktuinbouw is ook een kenniscentrum. Specialisten bij Naktuinbouw delen hun kennis met de overheid en het bedrijfsleven. Zij geven informatie en bieden opleidingen en trainingen over allerlei onderwerpen die met hun werk te maken hebben.

Wij krijgen regelmatig bezoek uit binnen en buitenland die graag willen zien en leren wat onze specialisten doen. Ook komen er veel scholieren van basis- en middelbare scholen en studenten van hogescholen en universiteiten een kijkje nemen.

Naktuinbouw werkt internationaal mee in projecten. Hierin willen we landen en collega-organisaties ondersteunen met het verbeteren van hun keuringssystemen, het opzetten van testlaboratoria of bij het invoeren van een kwekersrechtsysteem.

Kennis & Educatie

Wij voldoen aan internationale standaarden

De werkwijzen van Naktuinbouw voldoen aan internationale standaarden. Wij zijn onder meer geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en de International Seed Testing Association, de ISTA en CPVO.

Geschiedenis van Naktuinbouw

Naktuinbouw is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige keuringsdiensten NAKB, NAKS en NAKG. NAKB richtte zich op de bomen, NAKS op de siergewassen en NAKG op de groentegewassen. Als één organisatie houdt Naktuinbouw zich nu bezig met het controleren van teeltmateriaal in gewassen in bloemen, groenten en bomen.

Naktuinbouw 80 jaar

Geschiedenis van keuringsdiensten

Al in de tweede helft van de negentiende eeuw zetten tuinders de eerste stappen voor het garanderen van kwaliteit van zaad en plantmateriaal om meer opbrengsten te krijgen.
Een tijdlijn:

  • In 1861 wordt in Boskoop een vereniging opgericht voor fruitgewassen en later ook siergewassen.
  • Voor de landbouw vindt in 1888 de eerste veldkeuring plaats.
  • In 1895 komt er een keuringscommissie voor bomen.
  • In 1932 ontstaat de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK). Deze keuringsdienst verzorgt de keuring van landbouwzaden.
  • In 1941 wordt de keuringsdienst voor groentezaden opgericht (NAKG).
  • In 1943 en 1947 volgen de keuringsdiensten voor siergewassen (NAKS) en boomkwekerijgewassen (NAKB).