Lees voor
Procedure landrassen, amateur- en instandhoudingsrassen

1 / 1

De regels voor het aanmelden en in de handel brengen van landrassen, amateur- en instandhoudingsrassen wijken af van die voor gangbare rassen. Dit zijn bijvoorbeeld oude landrassen die niet aan de voorwaarden van uniformiteits- of cultuurwaarde voldoen of rassen die ontwikkeld zijn voor de teelt onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor volkstuintjes. De financiële omzet daarvan is soms zo gering dat de kosten van het DUS-onderzoek niet terugverdiend kunnen worden.

Aanmelden kan via de website van de Raad voor plantenrassen.