Lees voor
Fytosanitair certificaat - import

1 / 1

Bijna alle plantaardige producten moeten bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Het betreft groente, fruit, sierteeltproducten en zaden; voor veel van deze producten is de certificaatplicht nieuw.

De certificaatplicht geldt niet voor vruchten van: ananas (Ananas comosus), banaan en bakbanaan (Musa), dadels (Phoenix dactylifera), doerian (Durio zibethinus) en kokosnoot (Cocos nucifera, met en zonder schil). Ook is een certificaat niet nodig voor zaden voor consumptie, en voor bewerkte producten, zoals granen, linzen, erwten, gepelde noten, koffiebonen en cacaobonen. Echter, zaaizaden van deze producten vallen wel onder de certificaatplicht.

Het fytosanitair certificaat moet aan bepaalde eisen (NVWA) voldoen.

Tijdens de importinspectie wordt dit door de keurmeester beoordeeld. Uitzondering hierop is alleen van toepassing als een zending reduced checks is vrijgevallen (vooral snijbloemen). Dan wordt de documentcontrole achteraf uitgevoerd.

De eisen hebben betrekking op opmaak en invulling. Een belangrijk onderdeel van de invulling betreft de bijschrijvingen die vermeld moeten worden. Een bijschrijving is een verklaring die het verzendende land afgeeft over de betreffende zending. Deze moeten op de juiste wijze (NVWA) zijn vermeld.

Een onjuist certificaat kan leiden tot een vastlegging van de partij/zending. De importeur kan dan een vervangend, juist ingevuld, certificaat proberen op te vragen bij het verzendende land. Tot de tijd dat het nieuwe fytosanitaire certificaat bij Naktuinbouw binnen is, mag de importeur niet over de zending te beschikken.

Certificaat- en inspectieplichtige materialen

Van de certificaatplichtige producten die voor 14 december 2019 niet certificaatplichtig waren, wordt als onderdeel van de nieuwe regelgeving 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. De keurmeester neemt het certificaat in, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export. Certificaten van de zendingen van deze nieuwe certificaatplichtige producten, die niet zijn geïnspecteerd, moet u drie jaar in de eigen bedrijfsadministratie bewaren. Deze certificaten hoeven dus niet ingestuurd te worden – zoals wel verplicht is bij zendingen die vallen onder ‘reduced checks’. De NVWA kan komen controleren of u aan deze bewaarplicht voldoet. Bekijk hier het totale register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA).

Vernietiging van de partij/zending
Ook hiervoor gelden eisen. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en op bepaalde locaties (NVWA).

Bij de import van Xylella fastidiosa-waardplanten zijn aanvullende eisen (NVWA) van kracht.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Er is verschil van mening/inzicht over EU-regelgeving tussen Nederland en het verzendende land. Wat kan ik hieraan doen?

Nederland heeft in de meeste landen een landbouwraad zitten. Zij kunnen u waarschijnlijk verder helpen.

Is een digitaal certificaat uit een derde land voldoende? Voldoet dit?

In sommige gevallen kan dit voldoen. Zie website NVWA.

Wat doe ik met fytosanitaire certificaten van producten die niet geïnspecteerd zijn?

Let op! Als er sprake is van inspectieplicht, dan moet er altijd inspectie plaatsvinden. Enige uitzondering is producten die vallen onder reduced checks. Het gaat dan om import van snijbloemen uit bepaalde bestemmingen. Als het gaat om producten waarvoor vanaf 14 december 2019 een fytosanitair certificaat verplicht is zonder bijzondere eisen zijn er twee opties:

  • De zending valt in de steekproef van 1%-inspectie Na afloop van de inspectie wordt het fytosanitaire certificaat ingenomen
  • De zending valt buiten de steekproef

Het fytosanitair certificaat bewaart u minimaal drie jaar in uw administratie. U hoeft het document dus niet in te sturen naar de keuringsdienst. De NVWA kan komen controleren of u aan de bewaarplicht voldoet.

Mijn zending is vastgelegd omdat het fytosanitair certificaat niet juist was. Mag ik wel over de zending beschikken?

Nee, als een zending is vastgelegd mag u niet over de zending beschikken. Is de zending vastgelegd omdat er uitsluitend een (juist ingevuld) kopie van het fytosanitair certificaat afwezig was bestaat wel de mogelijkheid een vrijgave op kopie aan te vragen Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan toestemming om wel over de zending te kunnen beschikken.

Naktuinbouw geeft aan dat de bijschrijving niet juist is. Ik kan pas een nieuw fytosanitair certificaat aanvragen in het land van verzending als ik het originele fytosanitair certificaat inlever. Maar dat heeft Naktuinbouw ingenomen tijdens de inspectie. Wat nu?

Naktuinbouw kan het fytosanitair certificaat in dit soort gevallen aan u teruggeven om een nieuw juist fytosanitair certificaat aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik producten ontvang met een fytosanitair certificaat?

Allereerst controleert u of er sprake is van inspectieplicht. Gebruik hiervoor het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA).

Komt uw product voor in dit register, dan meldt u uw product aan in CLIENT Import.

Welke controle komt er voor producten waarvoor wel een fytosanitair certificaat nodig is, maar er geen eisen zijn of inspectie voor nodig is?

In de loop van 2020 wordt voor deze producten 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt dan gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het fytosanitair certificaat wordt door de keurmeester ingenomen, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export.