Lees voor
Nederlandse namen van cultuurplanten

1 / 1

Een nieuwe lijst Nederlandse namen van cultuurplanten is beschikbaar. Deze lijst bevat bijna 6.700 voorkeursnamen en alternatieve Nederlandse namen van cultuurplanten, inclusief een uitgebreide verantwoording voor de opzet en de gemaakte keuzes. Voor elk bekend gewas is er naast een breed geaccepteerde wetenschappelijke naam ook een eenduidige Nederlandse voorkeursnaam. Onderaan deze pagina vindt u de lijst in pdf-vorm.

Waarom een standaard?

Cultuurplanten zijn planten die voor menselijk gebruik wordt geteeld. Nederlandse plantennamen voor cultuurplanten worden in de praktijk veel gebruikt. Bijvoorbeeld in de handel, het onderwijs en (consumenten)media. Tot nu toe was er geen namenlijst voor cultuurplanten. Keuzes voor een Nederlandse naam waren daardoor willekeurig. Om tot een eenduidige standaard te komen, zijn belangrijke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld over hoofdlettergebruik, spelling, naamdelen los of aan elkaar en het bepalen van de juiste voorkeursnaam. Voor de uniformiteit adviseren wij bij Nederlandse plantennamen voortaan de standaard voorkeursnamen te gebruiken.

Een voorbeeld: de namen voor Acer davidii

Voor Acer davidii worden de volgende Nederlandse namen gebruikt in praktijk: Chinese esdoorn, Davids esdoorn, Slangenhuid-esdoorn en Streepjesbast-esdoorn. Van deze namen bestaan ook nog eens diverse spellingsvarianten. Denk aan David-esdoorn, streepjesbast-esdoorn, Streepjesbast esdoorn en Streepjesbastesdoorn. Als voorkeursnaam is gekozen voor de unieke en veel gebruikte Nederlandse naam Davids esdoorn.

Belangrijkste kenmerken

Deze eerste editie beperkt zich tot de boomkwekerijgewassen.

Op termijn worden ook de namen van andere gewasgroepen opgenomen. Denk hierbij aan eenjarigen, bloemisterijgewassen, bloembollen, groenten, landbouwgewassen en tropische gewassen. Voor de wetenschappelijke naam zijn de naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten als basis gebruikt. In deze naamlijsten staan voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste planten. Het gaat in de naamlijsten om de officiële namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten. Lees hier meer over deze uitgaven.

De lijst bevat in totaal 6.700 Nederlandse namen, waarvan circa 4.600 voorkeursnamen.

Er staan voor veel gewassen ook alternatieve namen vermeld als die in gebruik zijn. Hierbij is gekozen voor maximaal drie alternatieve namen. Nederlandse namen worden in praktijk vooral gebruikt voor geslachts- en soortnamen. Ons principe is dat de Nederlandse naam een handige aanvulling is op de wetenschappelijke naam; geen vervanging!

De publicatie kent twee ingangen voor het weergeven van Nederlandse namen.

U kunt zoeken op Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam en andersom. Belangrijke principes bij de keuze van de voorkeursnaam zijn: gebruik in belangrijke basisbronnen, logica, taalregels, traditie en eenduidigheid.

Samenwerkende organisaties

Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelden de lijst samen. Daarbij is een waardevolle bijdrage geleverd door de Nederlandse Dendrologische Vereniging, Vereniging Stadswerk Nederland, Floron en Anthos. Hiervoor is een actieve werkgroep gevormd. Ook is actief samengewerkt met de werkgroep Nederlandse namen voor wilde planten, bestaande uit Nederlandse en Vlaamse specialisten.

Pdf

De lijst met Nederlandse namen van cultuurplanten vindt u hier. Gegevens uit deze lijst zijn vrij te gebruiken onder bronvermelding: Nederlandse namen van cultuurplanten, standaardlijst 2020.