Lees voor
Bezwaar of klacht indienen

1 / 1

Naast kwaliteit staat openheid bij ons hoog in het vaandel. Soms komt het toch voor dat wij zaken niet naar tevredenheid afhandelen. Laat het ons dan weten door een formulier in te vullen. Naktuinbouw staat daarvoor open, want wij zien dit als een kans om ons werk te verbeteren. We doen er alles aan om uw bezwaar te behandelen of uw klacht zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Wij maken onderscheid in bezwaren en klachten.

Wat is een bezwaar?

Een bezwaar komt voort uit het wettelijke toezicht op teeltmateriaal. Aan de hand van de kwaliteitskeuring volgt bijvoorbeeld een rapportage keuringstoezicht. Deze rapportage is een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan dient u een bezwaar in. Een ander voorbeeld van een genomen besluit is de hoogte van onze tarieven zoals het bestuur die elk jaar vaststelt. Daartegen bezwaar maken kan alleen binnen zes weken na de dagtekening van het besluit.

Meer weten over hoe u een bezwaar indient

Wat is een klacht?

Wij spreken van een klacht als het gaat om niet-wettelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld de levering van virusvrije planten en andere materialen, het volgen van opleidingen, certificering in het kader van kwaliteit-plus-systemen zoals Naktuinbouw Select Plant of Naktuinbouw Elite. Maar ook rapportages van DUS-onderzoek in het kader van rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek, laboratoriumattesten en het virusvrijmaken van fruit- en siergewassen. Maar ook de hoeveelheid uren die wij u berekenen voor onze geleverde diensten.

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen als u ontevreden bent over de persoonlijke behandeling door Naktuinbouw.

Meer weten over hoe u een klacht indient

Klacht over teeltmateriaal?

U kunt natuurlijk ook een klacht hebben over het teeltmateriaal dat u heeft ontvangen. Particulieren/consumenten kunnen bij ons geen klachten indienen over teeltmateriaal. Wij adviseren hen een klacht in te dienen bij de verkoper van het materiaal.

Meer weten over een klacht over teeltmateriaal