Lees voor
Uitvoering exportinspectie

Om een goede inspectie te kunnen uitvoeren, is er een aantal voorwaarden waaraan een inspectielocatie of exporteur moet voldoen.

1 / 1

Uitgangspunt is dat een exportinspectie alleen plaats kan vinden als er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan. De exporteur is hierbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en documenten, het verlenen van eventuele assistentie en het aanwezig zijn van een correct gefaciliteerde inspectieplaats. Als de houder van de partij niet de inspectiecondities aanpast om direct te voldoen aan de gestelde eisen, wordt de inspectie niet gestart of gestaakt door de keurmeester.

  • Er moet een inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m2 ) met voldoende licht aanwezig zijn.
  • Er moet een veilige werkplek (ARBO-eisen, veiligheid (buiten bereik heftrucks), gezondheid) zijn.
  • De zending moet herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen en het productieproces. Waar sprake is van meerdere bestemmingen, zijn de zendingen per bestemming gegroepeerd.
  • De zending moet identificeerbaar zijn. Dat wil zeggen dat de zending als eenheid bij elkaar moet blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de geïnspecteerde goederen ook daadwerkelijk als herkenbare eenheid wordt geëxporteerd. De keurmeester moet volledig inzicht kunnen krijgen over de omvang en de samenstelling van de zending.
  • De zending moet traceerbaar zijn. Hiertoe moeten er documenten overhandigd kunnen worden waaruit ter herleiden valt waar de zending vandaan komt.

De keurmeester controleert tijdens de inspectie of aan de voorwaarden van het derde land wordt voldaan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Controle van het fytosanitaire certificaat
  2. Controle van de identiteit van het materiaal (overeenstemmingscontrole)
  3. Fysieke/ materiele inspectie

In sommige gevallen dienen de producten van geregistreerde bedrijven te komen. Deze zijn opgenomen in registers.
Het nemen van een monster voor laboratoriumonderzoek is in sommige gevallen noodzakelijk. De keurmeester neemt in dat geval pas een beslissing wanneer de analyse van het monster bekend is. Als alles in orde is, kan het fytosanitaire certificaat worden gewaarmerkt. E-CertNL genereert op basis van opgegeven informatie een correct opgemaakt certificaatsjabloon. De keurmeester heeft certificaten bij zich, maar de exporteur kan er ook voor kiezen zelf certificaten te gebruiken.