Lees voor
Groentezaden

1 / 1

Groentezaden moeten bij het in de handel brengen in de EU voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen staan beschreven in EU Richtlijn 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad. Aanvullend staan voorwaarden beschreven in het Keuringsreglement en beleidsregels Naktuinbouw. De plantgezondheidseisen zijn altijd van toepassing.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het land van oorsprong bij zaden?

Achter letter 'D' komt de tweeletter-code van het land van oorsprong: een EU-lidstaat of een derde land. We spreken over een derde land als het materiaal van buiten EU is geïmporteerd. Vermeld de letters NL als het een Nederlands product is.

Komt het materiaal uit meerdere landen? Dan noteert u deze allemaal bij 'D', gescheiden door een komma. Om te controleren welke code u voor welk land moet gebruiken, raadpleegt u de Landenlijst ISO-code van de NVWA.

Waar kan ik het Keuringsreglement en beleidsregel vinden?

Het Keuringsreglement en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Welke gewassen moeten aan de voorwaarden voor groentezaden voldoen?

Groentezaden van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt

Allium cepa L.

— Cepa Groep (Ui, Echalion)

— Aggregatum Groep (Sjalot)

Allium fistulosum L. (Stengelui)

— alle rassen

Allium porrum L. (Prei)

— alle rassen

Allium sativum L. (Knoflook)

— alle rassen

Allium schoenoprasum L. (Bieslook)

— alle rassen

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel)

— alle rassen

Apium graveolens L.

— Selderij Groep

— Knolselderij Groep

Asparagus officinalis L. (Asperge)

— alle rassen

Beta vulgaris L.

— Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet)

— Snijbiet Groep (Snijbiet)

Brassica oleracea L.

— Boerenkool Groep

— Bloemkool Groep

— Sluitkool Groep (Rode en wittekool)

— Spruitkool Groep

— Koolrabi Groep

— Savooiekool Groep

— Broccoli Groep (Calabrese- en sprouting type)

— Palmkool Groep

— Tronchuda-groep (Portugese kool)

Brassica rapa L.

— Chinese Kool Groep

— Meiraap Groep

Capsicum annuum L. (Paprika en Spaanse peper)

— alle rassen

Cichorium endivia L. (Krulandijvie/Andijvie)

— alle rassen

Cichorium intybus L.

— Witlof Groep

— Bladcichorei Groep (Bladcichorei)

— Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Watermeloen)

— alle rassen

Cucumis melo L. (Meloen)

— alle rassen

Cucumis sativus L.

— Komkommer Groep

— Augurk Groep

Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen)

— alle rassen

Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en 

al dan niet rijpe patissons)

— alle rassen

Cynara cardunculus L.

— Artisjok Groep

— Kardoen Groep

Daucus carota L. (Wortel en voederwortel)

— alle rassen

Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel)

— Azoricum Groep

Lactuca sativa L. (Sla)

— alle rassen

Solanum lycopersicum L. (Tomaat)

— alle rassen

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

— Bladpeterselie Groep

— Wortelpeterselie Groep

Phaseolus coccineus L. (Pronkboon)

— alle rassen

Phaseolus vulgaris L.

— Stamboon Groep

— Stokboon Groep

Pisum sativum L.

— Rondzadige Doperwt Groep

— Kreukzadige Doperwt Groep

— Peul Groep

Raphanus sativus L.

— Radijs Groep

— Rammenas Groep

Rheum rhabarbarum L. (Rabarber)

— alle rassen

Scorzonera hispanica L. (Schorseneer)

— alle rassen

Solanum melongena L. (Aubergine)

— alle rassen

Spinacia oleracea L. (Spinazie)

— alle rassen

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla)

— alle rassen

Vicia faba L. (Tuinboon)

— alle rassen

Zea mays L.

— Suikermais Groep

— Pofmais Groep

Alle hybriden van de hierboven vermelde soorten en groepen

Waar kan ik EU Richtlijn 2002/55/EG vinden?

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Wanneer en hoe moet een bedrijf zich registreren bij Naktuinbouw?

Brengt u teeltmateriaal van een gewas in de handel? Dan moet u zich registreren bij Naktuinbouw. U kunt voor de registratie contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen. Zie 'Aanmelden':

Vul het registratieformulier op deze website in.

Vervolgens doorloopt uw aanvraag de volgende stappen:

 • Aanvraag tot registratie
 • Toewijzing keurmeester
 • Afspraak met keurmeester
 • Definitieve registratie

Bedrijven die alleen aan consumenten leveren of verkopen, zoals tuincentra of bouwmarkten, hoeven zich niet te registreren

Waaruit bestaat de keuring door Naktuinbouw?

Naktuinbouw houdt, gedurende het teelt- en afleverseizoen, toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij letten we op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en traceerbaarheid (goede identificatie) van het product. De keurmeesters van Naktuinbouw controleren de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Het gaat daarbij om raszuiverheid, rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. De controles bestaan uit regelmatige bedrijfsbezoeken, administratieve controles en steekproeven. Door Naktuinbouw afgekeurd teeltmateriaal mag u niet verhandelen. Producenten van teeltmateriaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product.

Nacontroles
Op groente- en bloemzaden verricht Naktuinbouw nacontroles op rasechtheid, raszuiverheid, gezondheid en kwaliteit door middel van laboratoriumbepalingen en door middel van uitzaai en beoordeling op de proeftuin van Naktuinbouw. Daarvoor neemt de keurmeester steekproefsgewijs monsters bij de leveranciers van teeltmateriaal.

Instandhoudingscontroles
Naktuinbouw controleert de systematische instandhouding van rassen door leveranciers. Daarvoor controleert de keurmeester de instandhoudingsadministratie.

Welke informatie moet ik aan Naktuinbouw verstrekken voor de keuring op de voorwaarden voor groentezaden?

Perceelgegevens:

 • Naam
 • Adres

Partijgegevens per perceel:

 • Gewas
 • Ras
 • Partijnummer
 • Netto partij-areaal in are
 • Herkomst zaad/plantgoed
 • Zaaidatum
 • Periode van
 • Periode tot
 • Partij- of productienummer zaaizaad
 • Type.
Welke kenmerking en/of vervoersdocumenten moeten bij het teeltmateriaal van zaden aanwezig zijn als ik het in het handelsverkeer breng?

De voorwaarden voor kenmerking die gelden voor het in de handel brengen van zaden staan beschreven in het Keuringsreglement van Naktuinbouw. Zie bijlage 4; Voorschriften voor uniforme opdruk voor verpakkingen van zaadpartijen.

Wat is een verpakkingscode en wat moet ik gebruiken als code?

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

 • Jaar van verpakken
 • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2022 wordt: 2022/2023

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

 • De verpakkingscode van 2022: K of 6
 • De verpakkingscode van 2023: N of 5

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

NB: Beproevingszaadregeling

Hoe kan ik een zaadpartij voor groentegewassen binnen de EU verhandelen als een ras nog in de procedure is voor opname in de nationale rassenlijst?

Elke in een lidstaat gevestigde kweker kan toestemming aanvragen om een groenteras, dat nog in aanvraag is voor opname in de nationale rassenlijst, binnen de EU te mogen verhandelen. De kweker heeft daarvoor aan de lidstaat specifieke technische gegeven verstrekt, conform Richtlijn 2004/842/EG en Richtlijn 2002/55/EG bijlage II en III.

Wat zijn de regels voor het in de handel brengen van amateurrassen?

De regels voor het aanmelden en in de handel brengen van amateurrassen, instandhoudingsrassen en landrassen wijken af van die voor gangbare rassen. Lees hier meer.