Lees voor
Uitvoering importinspectie

1 / 1

Als een product certificerings- of inspectieplichtig is bij import en er geen invoerverbod voor geldt, kan het worden geïmporteerd. Een importzending moet u bij Naktuinbouw aanmelden. U maakt een afspraak voor een inspectie. Dit doet u of uw aangever via CLIENT Import.

  • De importinspectie moet plaatsvinden op een door de NVWA erkende importinspectielocatie. De importinspectie start met een documentcontrole. Hier controleert de keurmeester of het fytosanitair certificaat aan de eisen voldoet.
  • Vervolgens vindt er een overeenstemmingscontrole (identiteit) plaats. Hier wordt gekeken of de aangifte CLIENT Import, het fytosanitair certificaat en de zending in overeenstemming zijn.
  • Tijdens de fysieke inspectie kijkt de keurmeester of er geen quarantaine organismen of RNQP's (schadelijke organismen of quarantainewaardig volgens de EU-regelgeving) in de producten aanwezig zijn.

De zending wordt, na de importinspectie, niet vrijgegeven als:

  • het fytosanitair certificaat niet (volledig) juist is ingevuld
  • de zending en het fytosanitair certificaat niet met elkaar overeenkomen
  • er een verdenking van een quarantaine organisme of RNQP is aangetroffen. Soms kan een keurmeester dit niet visueel vaststellen en neemt hij een al dan niet verplicht monster.

In al deze gevallen wordt de partij/zending vastgelegd op een blokkadeformulier. De importeur kan niet over de producten beschikken tot de uitslag van de laboratoriumtoets negatief is (geen quarantaine organisme of RNQP) of er een nieuw juist ingevuld fytosanitair certificaat is aangeboden.

Blokkeren importzending
Naktuinbouw gebruikt het formulier 'Blokkade Importzending Fytosanitair' bij importzendingen die niet voldoen aan de fytosanitaire eisen van de EU.

De keurmeester vult dit formulier in als hij een zending moet vastleggen, laat het op de inspectielocatie ondertekenen en laat het daar achter.

De zending wordt vrijgegeven als:

  • het fytosanitair certificaat volledig juist is ingevuld
  • de zending en het fytosanitair certificaat met elkaar overeenkomen
  • er geen quarantaine organismen of RNQP's zijn aangetroffen

Hierna kan de zending douane-technisch ook worden ingeklaard. Pas hierna mag de zending de EU worden binnengebracht.
Als er een quarantaine organisme of RNQP is aangetroffen (bevestigd door het laboratorium), of andere zaken zijn blijvend niet kloppend, dan wordt er een maatregel opgelegd. De maatregel betreft het buiten de EU brengen van het materiaal, retour zenden naar afzender of vernietiging van het materiaal. De importeur maakt dan de keuze over de afhandeling van deze zending. De uitvoering van de maatregel gebeurt altijd onder toezicht van Naktuinbouw.

Monstername

Soms stelt de EU (of Nederland) een extra eis aan binnenkomend plantmateriaal. Om er zeker van te zijn dat de zending vrij is van een bepaald organisme moet er een verplichte monstername (NVWA) plaatsvinden. Deze wordt tijdens de importinspectie gedaan. De inspecteur legt deze partij/zending dan vast totdat de uitslag van het laboratoriumonderzoek er is. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken.

Aan geïmporteerde planten of plantaardige producten kan aanhangende grond zitten. Hierdoor kunnen schadelijke nematoden de EU binnenkomen. Deze nematoden kunnen alleen door toetsing worden aangetoond. Momenteel hanteert Nederland alleen voor partijen uit China of Japan een verplichte monstername voor aanhangende grond.
Ook kan het zijn dat een inspecteur tijdens de importzending een verdenking van een quarantaine organisme (NVWA) aantreft. De keurmeester neemt dan een monster en stuurt het in naar het laboratorium. De keurmeester legt de partij/zending waarin het is aangetroffen vast tot de uitslag van de laboratoriumtoets. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken.
Vanaf 1 april 2021 geldt er ook een verplichte bemonstering bij import van tomaten- en paprikazaden.

Quarantaine-organismen en RNQP's

De importeisen en inspecties zijn erop gericht schadelijke quarantaine organismen (NVWA) en RNQP's te weren aan de buitengrens. Deze organismen kunnen een economische schade veroorzaken binnen de EU.
Als een keurmeester tijdens de importkeuring een verdenking van een quarantaine organisme (Q-organisme) of RNQP aantreft, neemt hij of zij een monster en stuurt het in naar het laboratorium. De keurmeester legt de partij/zending waarin het is aangetroffen vast totdat de uitslag van de laboratoriumtoets er is. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken. Indien het inderdaad om een Q-organisme of RNQP gaat, wordt er een maatregel uitgevaardigd. Dat kan leiden tot de vernietiging van de partij/zending. Hiervoor gelden eisen. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en op bepaalde locaties (NVWA) plaatsvinden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mijn zending is vastgelegd omdat het fytosanitair certificaat niet juist was. Mag ik wel over de zending beschikken?

Nee, als een zending is vastgelegd mag u niet over de zending beschikken. Is de zending vastgelegd omdat er uitsluitend een (juist ingevuld) kopie van het fytosanitair certificaat afwezig was bestaat wel de mogelijkheid een vrijgave op kopie aan te vragen Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan toestemming om wel over de zending te kunnen beschikken.