Lees voor
Brexit

1 / 1

Vanaf 1-1-2021 is de Brexit een feit en dient een deel van de plantaardige producten voor export geïnspecteerd te worden. Daarnaast is er een fytosanitair certificaat noodzakelijk. Nu zijn alle planten (hoog risicoproducten) al inspectie- en certificaatplichtig. Op een later moment worden ook de laagrisico producten (bv groente en fruit, snijbloemen en alle zaden) certificaat – en inspectieplichtig.

De Britse overheid publiceerde op 8 oktober 2020 de tweede versie van het Border Operating Model. Deze bevatte informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. De onderliggende wetgeving is in de tussentijd wel een aantal keren al aangepast. Alle afspraken uit het Border Operating Model en de onderliggende wetgeving heeft de NVWA vertaald naar de landeneisen voor VK. Ook zijn deze verwerkt in de e-CertNL applicaties.

De Britse overheid heeft op 11 maart 2021 en later begin september 2021 besloten een aantal regels voor handel met het VK uit te stellen:

 • De certificaatplicht voor alle gereguleerde planten en plantaardige producten is van 1 april 2021 is doorgeschoven naar een latere, nog te bepalen, datum.
 • De invoering van het verplicht inspecteren bij de Border Control Posts is ook verplaatst.
 • Daarnaast is het nog mogelijk een VK plantenpaspoort aan te brengen in een EU-lidstaat.

Belangrijke wijzigingen

Hieronder een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen voor de import van planten en plantaardige producten. Op de NVWA-website vindt u de belangrijke informatie over aan aantal zaken:

 • Landeneisen
 • Planten en plantaardige producten
 • Verpakkingshout
 • CITES
 • Pre-exportcertificaat

Er is ook een lijst van links naar de belangrijkste Britse guidances beschikbaar. Hier kunt u ook de nodige informatie raadplegen.

Planten en plantaardige producten

Vanaf 1 januari 2021 gelden alleen voor hoog-risico-planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

 • Hoog-risico-planten en plantaardige producten hebben een fytosanitair certificaat nodig. Op de website van de Britse overheid staat de volledige lijst van hoog-risico-planten en plantaardig materiaal.
 • De importeur in het VK moet een vooraanmelding indienen.
  • Zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen: de vooraanmelding moet minimaal vier uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend.
  • Zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen: de vooraanmelding moet minimaal één dag voor aankomst in het VK gebeuren.
 • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties worden uitgevoerd. Deze controles worden gehouden op de plaats van bestemming en zijn 'risk-based'. Importerende bedrijven die als plaats van bestemming willen opereren moeten zich laten registreren. Ook moeten zij zorgen dat hun bedrijfslocatie over adequate faciliteiten beschikt om checks uit te kunnen laten voeren.

Verpakkingshout
Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. Deze houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt, kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse. Meer informatie over verpakkingshout is de vinden op de NVWA site.

CITES

Plant- en diersoorten die onder de bescherming van CITES vallen, staan op één van de vier bijlagen van de verordeningen voor de handel in wilde dieren en planten. Dit is afhankelijk van de mate van bescherming die nodig is. De importcontroles die op deze plant- en diersoorten van toepassing is, zijn afhankelijk van de bijlage waarop ze staan.
De import van CITES-soorten uit de EU moet voldoen aan dezelfde regels als de import van CITES-soorten die nu van kracht zijn voor derde landen.
CITES vergunningsaanvragen voor het VK worden afgehandeld door de APHA. De meeste vergunningsaanvragen worden binnen 15 werkdagen afgehandeld. Het kan tot 30 dagen duren.
CITES-soorten moeten het VK binnenkomen via een voor CITES aangewezen point of entry (PoE). De importeur moet de benodigde documentatie (import-/exportvergunning) overhandigen aan de UK Border Force voor inspectie en goedkeuring bij binnenkomst in het VK.

Pre-exportcertificaat

Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Hiervoor moet er, in geval dat het product uit een andere EU lidstaat komt, een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat.
Het kan gaan om materiaal uit een andere EU lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU lidstaat naar het VK.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de geldigheid van de voorraadkeuring?

De geldigheid van de voorraadkeuring voor verse planten en plantmateriaal is acht dagen. Voor ingevroren product is dat één jaar.

Waarom valt een bepaalde orderregel niet door (status groen/ akkoord) in CBN vanuit CKB?

Vaak als een orderregel niet op status groen/ akkoord valt in CBN dan zit er een verschil in de productnaam en-of de exporteiskenmerken komen niet overeen. Zaak is om hier goed op te letten. Dit moet één op één overeenkomen in CBN en CKB

Wat wordt verstaan onder voorraad?

Een in voorraad gereedstaande hoeveelheid exportklaar product (bijvoorbeeld potplanten/ snijbloemen/ boomkwekerijproducten/ stekken/ groenten of fruit), die bij elkaar ter inspectie wordt aangeboden. De voorraad product bestaat uit de opgegeven partij(en) in het voorraadregister e-CertNL (dit zijn de orderregels). Deze kunnen gekeurd worden als ze in hal exportklaar staan maar, onder bepaalde voorwaarden, ook in de kas of het compartiment.

Is voorraadkeuring ook mogelijk buiten op het veld?

Momenteel is het alleen toegestaan op planten die klaar staan voor export of binnen in een kas of compartiment. Er wordt gekeken of in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, ook voorraadkeuringen buiten op het veld kunnen worden toegestaan. Zodra hier meer over bekend wordt dit kenbaar gemaakt.

Voor ons zou het beter zijn de producten al in voorraad te laten inspecteren? Is dat mogelijk?

Er is gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt om voorraad te inspecteren en af te boeken via het voorraadkeuringensysteem van e-CertNL. Aanmelden hiervoor kan via het digitale aanvraagformulier. De afspraken worden dan besproken en vastgelegd. Deze voorraadkeuringen moet u wel via het voorraadkeuringensysteem e-CertNL aanvragen.

Er wordt gesproken over 'bepaalde voorwaarden' om aan de erkenningsregeling deel te nemen. Waar moet ik dan aan denken?

De Voorwaarden erkenningsregeling voorraadkeuringen 1.2 gaan vooral over de traceerbaarheid, het gebruik van het voorraadkeuringensysteem e-CertNL en fytosanitaire garanties. Aanvullend worden er afspraken gemaakt over de uitvoering en organisatie van de exportinspectie.

Is deelnemen aan de erkenningsregeling de enige manier om voorraad te laten keuren voor VK?

Ja, alleen door de overeenkomst erkenningsregeling voorraadkeuringen VK aan te gaan is het laten inspecteren van de voorraad mogelijk. Op een andere manier is het niet mogelijk voorraad te laten keuren alles wordt dan per zending/fytosanitair certificaat gekeurd. (uitgezonderd export vaste planten)

Is het gebruik van het voorraadkeuringensysteem van e-certNL de enige manier om de voorraad ter inspectie aan te bieden en af te handelen?

Ja, dat is onderdeel van de voorwaarden. Alleen via dit voorraadkeuringensysteem en e-certNL bomen jonge planten (CBN) is het mogelijk de voorraad te laten inspecteren.

Hoe krijg ik mijn voorraad in het voorraadkeuringensysteem e-CertNL?

De schermen van het voorraadkeuringensysteem zijn vrijwel identiek aan die van de applicatie bomen jonge planten (CBN). Ook hier kunt u handmatig alles invoeren of kiezen voor uploaden vanuit een csv-bestand. Bij aanmelding voor de regeling volgt er een uitleg over de werking van dit systeem.

Moet de exporteur de erkenning aangaan of de eigenaar van de inspectielocatie?

De basis is dat degene die de aanvraag in e-CertNL maakt de houder van de erkenning is. Als de exporteur de erkenning heeft kan hij aangeven waar hij de voorraad gekeurd wil hebben. Maar hij moet wel voor die voorraad aan de algemene voorwaarden kunnen voldoen. Als de inspectielocatie de erkenning heeft moet hij aan de voorwaarden voldoen. Beide is mogelijk. In het voorraadkeuringensysteem kan de aanvrager aangeven wie zijn voorraad mag gebruiken en exporteren.

Een expediteur maakt mijn aanvragen in e-CertNL. Moet deze expediteur dan ook een erkenning hebben?

In dit geval moet de exporteur en de expediteur een erkenning hebben.

Ik wil kerstbomen exporteren naar VK. Kan dat? En wat is er nodig?

Kerstbomen in pot worden gezien als boomkwekerij producten en gezaagde kerstbomen als siertakken (snijbloemen). Kerstbomen in pot zijn dus certificaat- en inspectieplichtig waarvoor soms ook een bijschrijving noodzakelijk is. Voor gezaagde kerstbomen geldt dat als ze onder de 3 meter lengte zijn er geen inspectie- en certificaatplicht geldt. Als straks alle snijbloemen en siertakken certificaat- en inspectieplichtig worden zal dit wel moeten gebeuren.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU-lidstaat?

Als er door het Verenigd Koninkrijk (VK) geen eisen worden gesteld over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden, dan worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat u in e-CertNL wel moet aangeven wat de juiste herkomst is. Stelt het VK wel eisen over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden? Dan moet er een pre-exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Wanneer is een pre-exportcertificaat nodig?

Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Komt het product uit een andere EU-lidstaat? Dan moet er een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat. Het kan gaan om materiaal uit een andere EU-lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar het VK.

Welke plantaardige goederen zijn wel/niet inspectie- en certificaatplichtig voor het VK?

Op de website van de NVWA staat het overzichtelijk vermeld.

Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?

Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.

Wat zijn de eisen voor aflevering direct aan de consument in het VK?

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor postpakketten geleverd aan consument of handelaren. De producten moeten in alle gevallen aan alle eisen voldoen. Voor de importinspectie moet het materiaal onder andere afgeleverd worden op een geregistreerde plaats van bestemming.

Wat is de status van Plant Health Protected zones (PZ) na de Brexit?

Na Brexit is het VK geen EU-land meer en zijn de beschermde gebieden vervallen. Daarvoor in de plaats stelt het VK eigen eisen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Deze zijn verwerkt in de landeneisen en in e-CertNL.

Moeten ook zaden vooraf aangemeld worden in het VK?

Nu moeten zaden van kastanje, paprika, tomaat, aardappel, zonnebloem, alfalfa, uien, prei, pronkboon, snijboon, tuinboon, erwt, koolzaad, mosterd, soja en lijnzaad vooraf aangemeld worden. Op een later moment worden meer zaden certificaatplichtig. De eisen van het VK zijn verwerkt in de landeneisen en e-CertNL. Zie ook de NVWA website.

Waar moeten de importinspecties in het VK plaatsvinden?

Het is mogelijk zendingen te laten inspecteren op de plaats van bestemming (place of destination). De plaats van bestemming moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Op een later moment moeten alle fysieke importinspecties plaatsvinden bij border control posts.

Waar moeten plantaardige producten aan voldoen als ze vanuit het VK geïmporteerd worden?

Het Verenigd Koninkrijk is een derde land en dan gelden de huidige importregels voor de EU. Ook materiaal uit het VK moet hier dan aan voldoen. Het importproces is hier dan ook aan Naktuinbouw-zijde van kracht.

Mogen Xylella fastidiosa waardplanten uit andere landen dan NL, ook naar VK verstuurd worden?

Ja, maar de landen van herkomst moeten wel bepaalde verklaringen aan DEFRA hebben aangegeven. Als ze dat niet hebben gedaan dan is export van deze producten niet mogelijk. Het gaat om de items B2-B3-B4 uit de landeneisen. A phytosanitary certificate may not include the official statement referred to in unless the national plant protection organisation of the country of origin has previously provided the national plant protection organisation of the United Kingdom with written details of the place(s) of production.

Op de site van DEFRA staan de landen vermeld die een verklaring hebben ingediend. Houd dit dus goed in de gaten om problemen te voorkomen.

Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?

Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.

Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?

Op de website van de NVWA leest u wat onder een retourzending valt. Ook staat er hoe u zo'n retourzending aanmeldt en weer kunt terughalen naar Nederland. Omdat een zending in het VK eerst wordt ingeklaard voordat de zending wordt geinspecteerd is er geen sprake van een retourzending. het betreft dan altijd een exportzending van VK naar de EU. Deze zending zal in de EU dan afgehandeld worden als een reguliere inmportzending. Als de reden van retourzenden een voor de EU gereguleerd organisme (Q of RNQP) is kan de zending helemaal niet teruggestuurd worden, ook niet als exportzending. Het materiaal voldoet dan niet aan de eisen die de EU stelt aan derde landen om materialen te versturen naar de EU.

Waar moet ik rekening mee houden als ik per post/koerier mijn producten verstuur?

Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie en certificering, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een plaats van bestemming inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK-plantenpaspoortplicht.

Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?

Op de website van de NVWA staan de regels die gelden voor verpakkingsmateriaal van hout. Het VK werkt conform de ISPM 15-eisen.

Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?

Er is ook hiervoor een inspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig. Er komen dus extra stappen in het logistieke proces bij. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.

Moeten de producten voor inspectie uit de auto?

De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto. Dat moet in een loods met voldoende licht.

In de landeneis en op de handwijzer staat soms dat de naam van het teeltgebied vermeld moet worden. Waar moet dat ingevuld worden?

De naam van het teeltgebied kan op het tabblad orderregel bij de certificaatkenmerken ingevuld worden in het veld "naam kweker" of de productomschrijving. Dan komt het op het certificaat te staan. Het is niet mogelijk het in de bijschrijving opgenomen te krijgen.

Is er een voorbeeld van een csv-bestand voor het VK beschikbaar?

Jazeker, er is een blanco csv VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv-upload staat elders op onze site meer beschreven.

Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export naar het VK en waar dient deze code voor?

De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI is hierop gebaseerd. Als het gaat om export naar het VK, kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor 'export sierteelt VK (Brexit)' of 'export voorraadregister compartiment CKB'. Ook als er boomkwekerijmaterialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen-applicaties geldt hetzelfde. Kies hier voor 'export Brexit voorraadregister CKB - CKS'. Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export naar het VK en/of voorraadkeuring gaat.

Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders?

Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem, kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.

Het VK gaat ook een eigen plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een plantenpaspoort VK aanbrengen?

Nee, in principe mag dat niet. Maar het VK geeft aan dat dit tot nader order wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. De Engelse overheid heeft aangegeven de uitzonderingsregel te verlengen tot 30 juni 2025 voor producten waarvan op grond van de verpakking duidelijk is dat die bestemd zijn voor de verkoop aan de comsument. Daarna zal deze niet meer verlengd worden.

Voor export vanuit het VK naar de EU geldt dat het EU-plantenpaspoort niet al in het VK aangebracht mag worden.

Is voor de export van Bemisia-waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?

Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor het VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor het VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een exportcertificaat. Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle wel nog nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen, is een partij-inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre-exportcertificaat opgemaakt te worden waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.

Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij is bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook Register beschermde gebieden eisen en coderingen. Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij-inspectie geen vervangende mogelijkheid, maar een verplichte aanvulling. Er moet altijd een exportinspectie plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet. Dit kan met een officiële verklaring uit de EU-lidstaat (pre-exportcertificaat). Zie ook landeneisen VK sierteelt/boomkwekerij.

Is er meer informatie beschikbaar over het plantenpaspoort VK?

Op de website van de NVWA staat de nodige informatie. Daarnaast deelde het VK ook zelf informatie in een Factsheet Plant Passport.

Wie mag straks VK-paspoorten aanbrengen?

Het VK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten VK toestemming voor hebben. Het VK-paspoort is een volledig VK-verhaal en geen EU- of Nederlands verhaal.

Moet ik mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen als deze naar VK gaan?

EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Een Nederlands bedrijf heeft ook percelen in bv België of Duitsland. Is hiervoor dan een uitzondering?

Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor bedrijven die materiaal uit een andere lidstaat laten binnenkomen. Er is een PEC noodzakelijk ook al zijn het eigen percelen.

Is een kopie van een PEC ook toestaan tijdens de exportinspectie?

Er mag een kopie van een PEC worden getoond tijdens de inspectie indien het Fytosanitair Registratie nummer (FRN) van de betreffende kwekerij er op vermeld staat. Staat dit er niet op is een kopie niet geldig. Een kopie PEC is echter slechts twee weken geldig (vanaf waarmerkdatum) en moet de zending begeleiden.

Wordt een digitaal PEC ook geaccepteerd?

Een digitaal PEC wordt gezien als een kopie PEC. zie hierboven.

Is het gebruik van een pre export certificaat noodzakelijk bij het exporteren van producten vanuit andere lidstaten?

Dat is afhankelijk van de eisen die er gelden. Als er eisen zijn over bv de groeiplaats of teeltomstandigheden kan een pre export certificaat noodzakelijk zijn. Dit geeft de handwijzer uit e-CertNL dan ook aan. In veel gevallen zal dit aan de orde zijn. Lees de handwijzer of landeneisen (Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden) dus tijdig goed door. Het pre export certificaat moet dan vanuit de andere EU lidstaat komen en gaat NIET met de zending mee.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU lidstaat?

Als er door VK geen eisen worden gesteld over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat in e-CertNL wel moet worden aangegeven wat de juiste herkomst is. Stelt VK wel eisen over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden dan moet er een pre exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Mag er worden afgeschreven van een PEC?

Aantallen afschrijven op een origineel PEC vanuit een andere EU lidstaat mag, maar uitsluitend op het originele PEC en alleen op eigen locatie. Kopie conform stempelen van een PEC is niet mogelijk en ook het omzetten van een PEC naar een NL PEC is niet aan de orde. Afschrijven op een PEC vanuit Nederland naar een andere EU lidstaat mag niet.

Is een PEC ook nodig als materiaal vanuit NL via een andere EU lidstaat naar VK gaat?

Omdat andere EU-lidstaten met dezelfde eisen en dekkingen van VK te maken hebben, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een PEC mee te leveren. U kunt deze opmaken in e-CertNL. Over het opmaken van een pre-exportcertificaat staat op onze site meer informatie.

Is op de handwijzer is zichtbaar als een PEC noodzakelijk is?

Op de handwijzer inspectielijst is dit vermeld. Let hierbij op:

Als herkomst is EU (niet NL) Als in linkerkolom pre-exportcertificaat staat moet deze worden aangeleverd

Is er een makkelijke manier om te zien voor welke producten een PEC nodig is en welke verklaring erop moet komen?

Ter onderbouwing/verduidelijking is er een overzicht PEC eisen voor VK . Hierin staat voor de sierteelt en boomkwekerij welke producten er een PEC nodig hebben en wat erop vermeld moet worden.

Moet er altijd nog een exportinspectie plaatsvinden als er een PEC aanwezig is?

Men kan er ook in de andere EU lidstaat ook voor kiezen om de partij daar volledig voor VK te laten keuren. Op het PEC moet dat wel heel duidelijk vermeld worden. Er moet op staan dat het aan alle eisen voor VK voldoet, en welke keuzes er voor welke organismen zijn gemaakt. Dan is een inspectie aan onze kant (van deze producten) niet meer noodzakelijk. Let wel dan is het PEC maar twee weken geldig omdat dit ook de andere eisen (dan gebied-land-teeltomstandigheden) afdekt.