Lees voor
Fruitgewassen

1 / 1

Fruitgewassen moeten bij het in de handel brengen in de EU voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen staan beschreven in EU Richtlijn 2008/90/EG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt.

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties

Aanvullend staan voorwaarden beschreven in het Keuringsreglement en beleidsregels Naktuinbouw. De plantgezondheidseisen zijn altijd van toepassing.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn boomkwekerijgewas?

Met dit formulier vraagt u een verklaring aan voor uw boomkwekerijgewas.

Welke gewassen moeten aan de voorwaarden voor fruitgewassen voldoen?

Castanea sativa, Citrus, Corylus avellana, Cydonia oblonga, Ficus carica, Fortunella, Fragaria, Juglans regia, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Poncirus, Prunus amygdalus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus, Ribes, Rubus, Vaccinium

Waar kan ik EU Richtlijn 2008/90/EG en 2014/98/EU vinden?

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Waar kan ik het Keuringsreglement en beleidsregel vinden?

Het Keuringsreglement en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Hoe kan ik controleren of een ras is toegelaten als fruitgewas?

Een overzicht van fruitrassen is te vinden in de Nederlandse handelslijst fruitgewassen. Dit is een kopie van het Nederlandse rassenregister fruit, aangevuld met extra informatie zoals handelsaanduidingen en selecties. In deze lijst zijn ook rassen opgenomen die in Nederland verhandeld worden en niet in het NRR staan, maar elders in de EU geregistreerd zijn (bv. bij CPVO of een andere nationale lijst). In deze lijst kunt u ook opzoeken of de fruitgewassen die u teelt certificeerbaar zijn.

Aan welke eisen moet plantmateriaal bestemd voor fruitgewassen voldoen?
Aan welke eisen moet ik als teler van fruitgewassen voldoen?
Welke eisen zijn er aan etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen?