Lees voor
Exportbemonstering aanvragen

1 / 1

Om uw exportbemonstering aan te vragen vult u een formulier in dat u naar ons kunt e-mailen. De oude werkwijze waarin u de aanvraag exportbemonstering in e-CertNL moest doen, is komen te vervallen.

Stap 1
Als exporteur vult u het Formulier Aanvragen Exportbemonstering in.

Stap 2
Het ingevulde formulier slaat u op en stuurt u aan de Planning Keuringen per e-mail. U hoeft dan (nog) geen aanvraag in e-CertNL aan te maken. Voor export Rubus sp. (frambozen) planten naar Marokko gelden andere voorwaarden.

Wat doet Naktuinbouw en wat doet u?

De Planning Keuringen bepaalt direct of het voor ons een 'standaard bemonstering' betreft of niet. Dat wil zeggen of wij in beeld hebben hoe groot het monster moet zijn dat genomen moet worden, welk materiaal we moeten bemonsteren, enzovoort. Dit is belangrijk voor de snelheid en juistheid van het onderzoek.

  • Standaard bemonstering: de planning zorgt voor een inspectieaanvraag voor de bemonstering. De keurmeester ontvangt instructies. U zorgt dat de gemailde documenten klaarliggen voor de keurmeester. Na de monstername waarmerkt de keurmeester het formulier met een stempel en handtekening en plakt hij de barcodestickers op het formulier. De keurmeester stuurt een foto daarvan naar de Planning Keuringen en dit komt als bijlage bij het opdrachtformulier voor het Laboratorium. Dit formulier ontvangt u van Planning Keuringen als bijlage bij de uitslagbrief om traceringskenmerken mee te geven. Hierdoor is dit uniform voor alle bemonsteringen en uitslagen ongeacht de sector (Bloem, Boom of Groente).
  • Geen standaard bemonstering: een senior keurmeester FZI maakt in overleg met de NVWA en het laboratorium een instructie. Als die er is handelen wij uw aanvraag verder af volgens de standaard bemonstering. De volgende keer is dit dan een standaard bemonstering.

Toetsuitslag

Zodra de uitslag bekend is, vraagt u via e-CertNL een exportinspectie aan. De uitslag van de bemonstering ontvangt u per e-mail via een uitslagbrief met bijlage (tweede pagina aanvraagformulier). Deze documenten geeft u bij de exportinspectie aan de keurmeester.