Lees voor
Gecertificeerd en geaccrediteerd

Wij voeren onze taken op een hoog kwaliteitsniveau uit. De activiteiten voldoen aan verschillende (accreditatie)normen. Onafhankelijke, externe organisaties beoordelen deze taken.

1 / 1

Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Wij hebben de volgende accreditaties:

  • Fytosanitaire importinspecties: NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (RVA INSPECTIE I131)
  • 6 laboratoriumverrichtingen: NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 (RVA TESTEN L549)
  • Rassenonderzoek: CPVO Entrustment
  • Monstername en zaadanalyse: ISTA Accreditation (NLDL02)

De omschrijvingen van de scope zijn te vinden op de sites van:

Wilt u een kopie van een certificaat? Stuur ons een e-mail.

Wij zijn een Zelfstandig Bestuursorgaan

Wij voeren onze taak uit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wij opereren onpartijdig en onafhankelijk. Wij staan onder toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Volgens de Europese richtlijnen

Naktuinbouw hanteert de voorschriften van de Europese richtlijnen voor teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving verankerd via de Zaaizaad- en plantgoedwet. Onze fytosanitaire werkzaamheden zijn gebaseerd op de Plantgezondheidsverordening. Deze is in Nederland vertaald in de Plantgezondheidswet.