Lees voor
Invoerverboden en ontheffingen

1 / 1

Welke producten mag ik importeren en welke niet?

Om te weten of uw product geïmporteerd mag worden in de EU, raadpleegt u het register Invoerverboden bij import in de EU (NVWA).

Let op! Naast de invoerverboden zijn er ook producten benoemd als High Risk Plants. De import van deze High Risk Plants is verboden, tenzij is aangetoond dat producten vanuit een derde land geen gevaar opleveren. Autoriteiten van derde landen kunnen informatie aanleveren aan de Europese Commissie voor specifieke planten, om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling van dit verbod.

Er zijn ook invoerverboden van grassenfamilies bij import in EU (Gramineae, syn. Poaceae) bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, uit derde landen, met uitzondering van Europese en mediterrane landen. Deze zijn in een apart register invoerverboden bij import grassenfamilie (NVWA) opgenomen.

De Europese Unie (EU) kan onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen voor een handelsstroom een ontheffing van het invoerverbod verlenen (derogatie). Deze ontheffing geldt dan voor alle importeurs, voor de hele EU. Importeurs kunnen via de NVWA een ontheffing aanvragen bij de Europese Commissie. De procedure duurt één tot twee jaar.
Bedrijven en instellingen die onderzoek gaan uitvoeren met risicodragend materiaal moeten voordat de activiteiten starten eerst een vergunning R&D Fyto (EU) 2019/829 (was 2008/61) aanvragen bij de NVWA. Zendingen die onder 2019/829 binnenkomen en zijn voorzien van een LoA (Letter of Authority) en niet van een fytosanitair certificaat, moeten gemeld worden bij de NVWA. De aangever moet bij de invoer in CLIENT import hier dus goed op letten en de juiste locatie gebruiken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat als de aangever de inspectie voor materiaal 2019/829 toch aanvraagt op een locatie van Naktuinbouw?

Naktuinbouw zal de aanvraag afkeuren en de kosten voor het eventuele inspectiebezoek in rekening brengen. De aangever dient een nieuwe en juiste aangifte te maken voor de goede locatie zodat de NVWA op de hoogte is.