Lees voor
Bedrijfsproeven groentegewassen

1 / 1

Voor kwekersrecht en toelating zijn twee onafhankelijke proeven (groeicycli) nodig. Voor zowel Nederlands als Europees kwekersrecht zijn alleen resultaten van door Naktuinbouw of een andere officiële instantie uitgevoerde proeven geldig. Voor toelating mag één van deze twee proeven worden uitgevoerd door de aanvrager. Dit noemen we de bedrijfsproef. Als u daarna of daarnaast ook kwekersrecht wilt aanvragen, is aansluitend een extra officiële proef nodig.

Voordelen van een bedrijfsproef

 • Kostenbesparing: een bedrijfsproef kan zorgen voor kostenbesparing, omdat in principe de onderzoekskosten voor het tweede onderzoeksjaar bij Naktuinbouw komen te vervallen. Voor het uitvoeren van een bedrijfsproef geldt per 1 maart 2021 een basistarief.
 • Tijdwinst: zowel de Naktuinbouwproef als de bedrijfsproef kunnen in hetzelfde jaar (1ste jaar) worden uitgevoerd. Hierdoor kan het onderzoek in 1 jaar worden afgerond.

Nadelen van een bedrijfsproef

De bedrijfsproef kan om onderstaande redenen onvoldoende resultaten opleveren om het onderzoek na één jaar te kunnen afronden:

 • Onvoldoende uniformiteit: als de uniformiteit in de Naktuinbouwproef en/of de bedrijfsproef onvoldoende blijkt te zijn, dient Naktuinbouw een derde proef uit te voeren.
 • Onvoldoende bevestiging: als de resultaten van de Naktuinbouwproef en de resultaten van de bedrijfsproef onvoldoende overeenkomen, dient Naktuinbouw een derde onderzoek uit te voeren. Vooral in gewassen waarbinnen de rasafstanden klein zijn, komt dit regelmatig voor.
 • Bedrijfsproef incompleet: het is mogelijk dat een belangrijk vergelijkend ras in de bedrijfsproef ontbreekt. Aanvragen met een eerdere aanvraagdatum hebben voorrang. In verband met vertrouwelijkheid verstrekken wij geen informatie over aanvragen die in onderzoek zijn. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat dit voorrang hebbende ras nog wel als vergelijker dient te worden opgenomen in een vervolgproef.

Uitvoering en tarief van een bedrijfsproef

Wilt u een bedrijfsproef uitvoeren, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. U kunt kiezen of u de proef zelf gaat beoordelen of dit laat doen door de keurmeester van Naktuinbouw. Daarvoor gelden verschillende tarieven. Wordt de bedrijfsproef in het buitenland uitgevoerd, dan moet u altijd de proef zelf beoordelen. U beoordeelt de onderscheidbaarheid en uniformiteit en levert ondersteunend bewijs in de vorm van foto’s.

Eisen aan een bedrijfsproef

De bedrijfsproef moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het aantal planten moet voldoen aan de eisen van het CPVO-protocol of UPOV-richtlijn. U vindt de protocollen en de richtlijnen via de website van het CPVO.
 • Bij een bedrijfsproef moet het zaadmonster overeenkomen met het identiteitsmonster.
 • Naktuinbouw informeert u over de vergelijkende rassen. Als het niet mogelijk is om deze rassen in de proef op te nemen, kan dat leiden tot een extra onderzoeksjaar. De kosten van een extra onderzoeksjaar zijn voor de aanvrager.
 • Als het bedrijf zelf de bedrijfsproef beoordeelt, ontvangt u van Naktuinbouw een beoordelingsformulier. Op het formulier vult u in:
  • informatie over de proef (o.a. de zaaidatum, datum beoordeling en aantal planten)
  • uw waarneming van afwijkende planten (aantal en type)
  • verschillen tussen de aanvraag en de vergelijkende rassen
 • Bij het formulier levert het bedrijf ondersteunend bewijs in de vorm van foto’s. Het gaat om een overzichtsfoto van de proef, foto’s waarop de aanvraag en de vergelijker(s) goed te zien zijn en om een overzichtsfoto die de uniformiteit laat zien.
 • De bedrijfsproefresultaten moeten uiterlijk voor de sluitingsdatum van het eerstvolgende jaar bij Naktuinbouw ontvangen te zijn. De sluitingsdata kunt u terugvinden in de S2/S3 op de website van het CPVO.
 • Als Naktuinbouw de proef beoordeelt, stemt u met de keurmeester het geschikte moment van beoordeling af. Ook in dit geval moeten de bedrijfsproefresultaten voor de sluitingsdatum van het eerstvolgende jaar ontvangen zijn.

Alternatief voor een bedrijfsproef

Onderzoek binnen 1 jaar kan ook bereikt worden door het uitvoeren van twee officiële proeven bij Naktuinbouw, ÚKZÚZ of ÚKSÚP in één jaar.