Lees voor
Gebruik derdelandensynoniem(en)

U kunt voor uw ras een derdelandensynoniem gebruiken in een land buiten de EU.

1 / 1

Over het onderzoek

Een derdelandensynoniem is een bij Naktuinbouw gedeponeerde synoniembenaming voor een ras dat wordt gebruikt voor aflevering buiten de EU. Dit ras is óf ingediend als aanvraag voor toelating in een lidstaat van de EU óf is toegelaten binnen de EU. Naktuinbouw toetst derdelandensynoniemen op de gebruikelijke voorwaarden zoals voor aanvragen voor toelating tot het verkeer binnen de EU. Het motief voor een toetsing is om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat.

Voorwaarden voor acceptatie derdelandensynoniem:

  1. Bedrijven vragen derdelandensynoniemen (met het aanvraagformulier derdelandensynoniem) aan bij Naktuinbouw onder opgave van het beoogde derde land of afzetgebied.
  2. Verzoeker hoeft geen instandhouder van het ras te zijn, mits de verzoeker het (basis)zaad van het betreffende ras op reglementaire wijze heeft verkregen.
  3. Het ras is óf ingediend als aanvraag voor toelating binnen de EU óf is toegelaten tot het verkeer binnen de EU.
  4. Gebruik van een derdelandensynoniem is niet mogelijk als deze in aanvraag is voor de Interne lijst van Naktuinbouw of is ingeschreven op die lijst.
  5. Rassen waarvoor in een UPOV-land een kwekersrechtaanvraag loopt of kwekersrecht werd verleend, zijn uitgesloten voor een derdelandensynoniem in alle UPOV-landen; tenzij de UPOV-rasnaam niet gebruikt mag worden in het UPOV-land waarnaar verhandeld wordt.
  6. Per derde land wordt slechts één derdelandsynoniem geaccepteerd per bedrijf.
  7. Een derdelandsynoniem voldoet aan de EU-naamgevingsregels zoals deze gelden voor een aanvraag voor toelating tot het verkeer in de EU. Is een rasnaam bezwaarlijk, dan kan deze rasnaam mogelijk toch geaccepteerd worden onder door Naktuinbouw te bepalen voorwaarden.
  8. Naktuinbouw informeert de instandhouder(s) over aanvragen voor derdelandensynoniemen, als deze aanvragen niet van de instandhouder afkomstig zijn. Als de instandhouder op grond van bovenstaande voorwaarden bezwaren ziet, kan men Naktuinbouw daarover informeren.

Tarief

Afdeling Rassenonderzoek voert deze werkzaamheden uit. U vindt hier het tarief per derdelandensynoniem.

Aanvragen

Een aanvraag hiervoor doet u door het aanvraagformulier derdelandenlandensynoniem in te sturen naar teamsupport@rasraad.nl. Naktuinbouw verwerkt deze aanvragen strikt vertrouwelijk. Wij toetsen een derdelandensynoniem en verwerken deze administratief. Als u dat wenst, geven wij een verklaring af.