Lees voor
Groenteplanten

1 / 1

Groenteplanten moeten bij het in de handel brengen in de EU voldoen aan bepaalde eisen.

Deze eisen staan beschreven in EU Richtlijn 2008/72/EG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad. Aanvullend staan voorwaarden beschreven in het Keuringsreglement en beleidsregels Naktuinbouw. De plantgezondheidseisen zijn altijd van toepassing.

Brengt u zaad van groenteplanten in de handel, raadpleeg dan onze pagina over Groentezaden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

15 resultaten

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn groentegewas?

Vul dit formulier in om een verklaring voor uw groentegewas aan te vragen.
Voorbeeldverklaringen: registratieverklaring, NON GMO, Certificate of conformity, opname ras als derdelandensynoniem of op interne Naktuinbouwlijst, verlening autorisatie voor een groenteras die nog niet officieel is toegelaten, instandhoudersverklaring of ISTA monsternameverklaring.

Waar kan ik het Keuringsreglement en beleidsregel vinden?

Het Keuringsreglement en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Wat moet ik regelen om zelf mijn plantenpaspoort aan te mogen brengen?

Let op, alleen een plantenpaspoort autoriseren is niet voldoende. Lees: Wat is een plantenpaspoortautorisatie? voor alle voorwaarden.

Voor het zelf aanbrengen van een plantenpaspoort kan Naktuinbouw u autoriseren. Vul het formulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in en stuur het ons per e-mail toe. Zorg ervoor dat u de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoort uitingen (bv. hoes, steeketiket, etc.) als bijlagen meestuurt. Dit mag een foto zijn van de vorm waarin u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Zorg ervoor dat deze duidelijk in beeld zijn. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Ook moet het duidelijk zijn op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een foto van het steeketiket, tray of hoes.

Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders? U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

U wordt door Naktuinbouw geautoriseerd na het doorlopen van de volgende stappen :

 1. Verificatie van de door u opgegeven informatie bij de aanvraag
 2. De keurmeester uw bedrijf heeft bezocht en heeft geconstateerd dat u aan alle voorwaarden voldoet
 3. Beoordeling van de plantenpaspoort voorbeelden die u wilt gaan gebruiken

Voor het volledig invullen van de autorisatie is ook het fytosanitair registratienummer en het Naktuinbouw relatienummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze klaar hebt liggen.

Wat staat er op het plantenpaspoort?

De formats van de paspoorten vloeien voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De gepresenteerde formats zijn voorbeelden waaraan een plantenpaspoort moet voldoen. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat paspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:
• in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
• in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport

 • Eventueel mag voor Plant Passport, Plantenpaspoort worden toegevoegd gescheiden door een forward slash (/)
  Dus: Plantenpaspoort / Plant Passport

• 'A' + botanische naam
• 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
• 'C' + traceerbaarheidscode
• 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

In verordening 2017/2313/EU zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B , C en D moeten herkenbaar zijn.

Welke kleur gebruik ik voor de lay-out op het plantenpaspoort?

Hiervoor verwijzen we u naar het verordening 2017/2313/EU.
Citaat: The flag of the Union may be printed in colour, or in black and white, either with white stars on black background or vice versa.

Het belangrijkst is de vlag van de EU.

De vlag van de EU moet duidelijk herkenbaar zijn. Dit wil zeggen; een rechthoekige vorm met 12 sterren geplaatst in een cirkel. Het heeft de voorkeur de vlag af te beelden in blauw met gele sterren. Andere variaties zijn echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • zwart-wit
 • wit-zwart
 • in twee contrasterende kleuren (bijvoorbeeld een achtergrond kleur waarop een silhouette van de EU vlag wordt gedrukt)

De tekst op het plantenpaspoort moet duidelijk leesbaar zijn. Er is hierover geen kleur voorgeschreven.

Wat verstaan we onder botanische naam?

Botanische namen kunnen bestaan uit 1 deel (geslacht), 2 delen (geslacht + soort) of 3 delen (geslacht + soort + cultivar).
Verordening 2017/2313/EU spreekt over 'botanische naam van de plantensoorten of taxa...' en facultatief de naam van de variëteit.

De botanische naam bij de letter A op het plantenpaspoort van een individuele plant is minimaal op geslachtsniveau, maar mag met de soort en ook cultivar/variëteit worden uitgebreid.

Zorg dat u de juiste botanische naam gebruikt. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Ik verwerk meerdere geslachten in één product/handelseenheid. Welke botanische naam gebruik ik?

We kennen als producten zogenaamde 'arrangementen'; bijvoorbeeld bakjes met meerdere plantengeslachten, ‘hanging baskets’ etc.  In die gevallen mogen er op één plantenpaspoort meerdere geslachtsnamen vermeld worden. Het plantenpaspoort is dan op die bak, of aan die basket is bevestigd.

We kennen als producten ook zogenaamde 'mixen'. Bijvoorbeeld een tray met gemengde cactussen of orchideeën. In die gevallen mag de familienaam (bijvoorbeeld Cactaceae of Orchidaceae) gebruikt worden, in plaats van alle geslachten te noemen. Let wel: niet alle lidstaten accepteren deze werkwijze. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Als in een handelseenheid meerdere geslachten aanwezig zijn, mogen ook meerdere familienamen gebruikt worden op het plantenpaspoort. Denk bijvoorbeeld aan een handelseenheid met cactussen en succulenten, die bestaat uit geslachten behorend tot de CactaceaeCrassulaceae en Euphorbiaceae. Er moeten dan ook werkelijk planten behorend tot de genoemde families in de handelseenheid aanwezig zijn. Let wel: ook hier geldt dat  sommige lidstaten slechts één botanische naam per plantenpaspoort toestaan. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Bij producten die geënt zijn, gebruikt u de botanische naam van het bovenste deel. Ook als het onderste deel een andere botanische naam heeft.

Wat is het land van oorsprong?

Achter letter 'D' komt de tweeletter-code van het land van oorsprong: een EU-lidstaat of een derde land. We spreken over een derde land als het materiaal van buiten EU is geïmporteerd. Vermeld de letters NL als het een Nederlands product is.

Komt het materiaal uit meerdere landen? Dan noteert u deze allemaal bij 'D', gescheiden door een komma. Om te controleren welke code u voor welk land moet gebruiken, raadpleegt u de Landenlijst ISO-code van de NVWA.

Product van buiten Nederland wordt op een gegeven moment 'fytosanitair Nederlands'.

Hiervoor zijn regels opgesteld door de NVWA:

Basisvoorwaarde is dat het product gedurende de genoemde periode onder Nederlandse omstandigheden moet worden geteeld door een professionele teler.

 • Houtige gewassen = boomkwekerijmateriaal  (uitgezonderd vaste planten) = 1 groeiseizoen
   
 • Bonsai of Citrus-achtige = 2 maanden

Definitie Bonsai: geteeld in relatief weinig groeimedium om zo een miniatuurplant te verkrijgen. Bij twijfel of onduidelijkheid of het product onder de definitie bonsai past valt deze automatisch onder de categorie Houtige gewassen.

 • Algemeen: zoals; stekken, kruidachtige vaste planten, potplanten: Alles wat niet valt onder Houtige gewassen, Bonsai of Citrus-achtige = 4 weken
Mag een plantenpaspoort handgeschreven zijn?

Ja dit mag onder de volgende voorwaarden:

 1. Het sjabloon is geprint met de EU vlag, letters A, B, C en D, het woord Plant Passport en eventueel een kader. Hierbij zijn de juiste vlakken open om ingevuld te kunnen worden.
 2. De tekst is in blokletters geschreven
 3. Deze werkwijze is opgenomen in de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort
Welke gewassen moeten aan de voorwaarden voor groenteplanten voldoen?

Het gaat om de volgende gewassen:
Allium cepa L.
Cepa Groep (Ui, Echalion)
Aggregatum Groep (Sjalot)
Allium fistulosum L. (Stengelui)
alle rassen Allium porrum L. (Prei)
alle rassen Allium sativum L. (Knoflook)
alle rassen Allium schoenoprasum L. (Bieslook)
alle rassen Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel)
alle rassen Apium graveolens L.
Selderij Groep 
Knolselderij Groep Asparagus officinalis L. (Asperge)
alle rassen Beta vulgaris L.
Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet)
Snijbiet Groep (Snijbiet) Brassica oleracea L.
Boerenkool Groep
Bloemkool Groep
Sluitkool Groep (Rode en wittekool)
Spruitkool Groep
Koolrabi Groep
Savooiekool Groep
Broccoli Groep (Calabrese- en sprouting type)
Palmkool Groep
Tronchuda Groep (Portugese kool) Brassica rapa L.
Chinese Kool Groep
Meiraap Groep Capsicum annuum L. (Paprika en Spaanse peper)
alle rassen Cichorium endivia L. (Krulandijvie/Andijvie)
alle rassen Cichorium intybus L.
Witlof Groep
Bladcichorei Groep (Bladcichorei)
Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei)
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai (Watermeloen)
alle rassen Cucumis melo L. (Meloen)
alle rassen Cucumis sativus L.
Komkommer Groep
Augurk Groep Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen)
alle rassen Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en al dan niet rijpe patissons)
alle rassen Cynara cardunculus L.
Artisjok Groep
Kardoen Groep Daucus carota L. (Wortel en voederwortel)
alle rassen Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel)
Azoricum Groep Lactuca sativa L. (Sla)
alle rassen Solanum lycopersicum L. (Tomaat)
alle rassen Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Bladpeterselie Groep
Wortelpeterselie Groep Phaseolus coccineus L. (Pronkboon)
alle rassen Phaseolus vulgaris L.
Stamboon Groep
Stokboon Groep Pisum sativum L.
Rondzadige Doperwt Groep
Kreukzadige Doperwt Groep
Peul Groep Raphanus sativus L.
Radijs Groep
Rammenas Groep Rheum rhabarbarum L. (Rabarber)
alle rassen Scorzonera hispanica L. (Schorseneer)
alle rassen Solanum melongena L. (Aubergine)
alle rassen Spinacia oleracea L. (Spinazie)
alle rassen Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla)
alle rassen Vicia faba L. (Tuinboon)
alle rassen Zea mays L.
Suikermais Groep
Pofmais Groep

Waar kan ik EU-Richtlijn 2008/72/EG vinden?

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. De juiste informatie zoekt u door invulling van de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Waaruit bestaat de keuring door Naktuinbouw?

Naktuinbouw houdt, gedurende het teelt- en afleverseizoen, toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij letten we op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en traceerbaarheid (goede identificatie) van het product. 

De keurmeesters van Naktuinbouw controleren de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Het gaat daarbij om raszuiverheid, rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. De controles bestaan uit regelmatige bedrijfsbezoeken, administratieve controles en steekproeven.

Producenten van teeltmateriaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product.

Door Naktuinbouw afgekeurd teeltmateriaal mag u niet verhandelen.

Welke kenmerking en vervoersdocumenten moeten bij het teeltmateriaal aanwezig zijn als ik het in het handelsverkeer breng?

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen.

Mijn perceel ligt (gedeeltelijk) over de Nederlandse grens. Wie keurt het buitenlandse perceel/-deel?

Sinds de EU-Plantgezondheidsverordening voeren de Nationale autoriteiten zelf de wettelijke fytosanitaire (veld)keuringen uit op het eigen grondgebied.

Daardoor doet u, in die gevallen, voor hetzelfde perceel teeltaangifte bij zowel Naktuinbouw als bij de keuringsdienst in een andere EU-lidstaat.

U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de zorg dat:

 • uw percelen gekeurd worden door de nationale keuringsdienst. 
 • de daar geteelde partijen met de juiste documenten naar het moederbedrijf in Nederland gaan. De keurmeesters van Naktuinbouw controleren hierop.

Uitzondering: 

 • Percelen of perceeldelen in het grensgebied van Vlaanderen. 
  Door een samenwerkingsovereenkomst met het Departement Landbouw & Visserij van het Vlaams Gewest in België voeren wij hier wel de (veld)keuringen uit.

Hoe registreer ik deze percelen?

 • Registreren boomkwekerijgewassen in Nederland
 • Registreren bloemisterijgewassen in Nederland
 • Registreren groentegewassen in Nederland
 • Registreren eindproduct (pot- perk-, of kuipplanten) in Nederland

Adressen van autoriteiten in het buitenland

 • België
  F.A.V.V. – Administratief centrum Kruidtuin, Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, B-1000 Brussel, België
  Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij (AW), Koning Albert II-laan 35, bus 41, B-1030 Brussel, België
  Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de F.A.V.V. afgeven.
 • Frankrijk
  DRAF SRPV PICARDIE, Allée de la Croix Rompue, 518, Rue Saint Fuscien, BP 69, 80092 Amiens, Frankrijk
  Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de SRPV afgeven. Naktuinbouw geeft uw teelt van eerstejaars plantuitjes door aan SOC in Frankrijk.
 • Duitsland
  Federal Ministry of Food and Agriculture, Div. 714, Plant Health, Phytosanitary affairs in export, Rochusstrasse 1, 53123 Bonn

Keuringen voor certificering van erkenningssystemen als Naktuinbouw Select Plant of Naktuinbouw Elite voeren wij wel uit in de grensgebieden.