Lees voor
Naamlijst van Houtige Gewassen en Naamlijst van Vaste Planten

1 / 1

In de naamlijsten staan voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste planten.

Het gaat in de naamlijsten om de officiële namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten.

In de nieuwe edities (2021-2025) van de Naamlijst van Houtige Gewassen en de Naamlijst van Vaste Planten zijn ruim 17.000 nieuwe namen toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Toevoeging van ruim 17.000 nieuwe namen: ruim 8.200 houtige gewassen en bijna 8.800 vaste planten
  • Diverse taxonomische veranderingen van namen, in samenspraak met het bedrijfsleven
  • Bij ruim 4.000 nieuwe cultivars is de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd.

Onder toezicht van ENA en ISU

De European Nurserystock Association (ENA) houdt toezicht op de Naamlijst van Houtige Gewassen. De Naamlijst van Vaste Planten staat onder toezicht van de Internationale Stauden-Union (ISU). Daarmee zijn de naamlijsten in de boomkwekerijsector internationaal leidend voor het bepalen van de juiste schrijfwijze en leidend voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruit en vaste planten. Door de samenwerking met deze partijen zijn de naamlijsten wetenschappelijk en wettelijk correct en praktisch werkbaar.

Samenstelling Naktuinbouw

Vanaf 2014 registreert Naktuinbouw de namen van boomkwekerijgewassen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere registrerende en coderende partijen, met name Varb en Floricode. De nieuwe namen zijn vooral aangemeld door kwekers via deze partijen, via de partijaangifte bij Naktuinbouw en door leden van de ENA en ISU.

Tarief

TypePrijs
Naamlijst van Houtige Gewassen
€ 60,00 inclusief BTW
Naamlijst van Vaste Planten
€ 50,00 inclusief BTW
Digitale versie van Houtige Gewassen of Vaste Planten
€ 395,00 inclusief BTW
Digitale versie van Houtige Gewassen en Vaste Planten€ 550,00 inclusief BTW

Bestellen

In Nederland kunt u de naamlijsten bestellen via www.internationalplantnames.com. Klanten buiten Nederland (maar binnen de EU) dienen bij de bestelling hun BTW-nummer te vermelden.

Ook zijn de naamlijsten af te halen bij Naktuinbouw (Sotaweg 22, Roelofarendsveen) of bij Plantentuin Esveld (Rijneveld 72, Boskoop).

Het raadplegen van de database met de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplantnames.com.